1Gb Bằng Bao Nhiêu Byte

Trang công ty » hoàn toàn có thể bạn chưa biết? » 1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bởi bao nhiêu gb, mb, kb, byte, bit


Các ký hiệu dung tích như TB, GB, MB, KB, BYTE.. Khá thân thuộc trên các thiết bị như bộ nhớ lưu trữ điện thoại, bộ nhớ lưu trữ máy ảnh, thẻ nhớ, USB… Vậy các thông số này có chân thành và ý nghĩa gì, giải pháp quy đổi 1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bởi bao nhiêu gb, mb, kb, byte, bit ra sao?


*
1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bởi bao nhiêu gb, mb, kb, byte, bit

Đơn vị TB, GB, MB, Kb, Byte, Bit là gì?

Trong nội dung bài viết này ta sẽ cùng tò mò về những đơn vị đo dung lượng theo lắp thêm tự từ nhỏ tuổi tới lớn: Bit -> Byte -> Kilobytes -> Megabytes -> Gigabytes -> Terabytes -> Petabytes -> Exabytes -> Zettabytes -> Yottabytes -> Brontobytes.

Bạn đang xem: 1gb bằng bao nhiêu byte

1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bằng bao nhiêu


*
Bảng thay đổi giữa những đơn vị đo dung lượng

1 bit bằng bao nhiêu?

Bit là viết tắt của Binary Digit – đơn vị chức năng cơ bản, nhỏ dại nhất để lưu trữ thông tin. Bit chỉ có thể lưu trữ một trong những 2 trạng thái bao gồm hoặc không (1 hoặc 0)

1 byte bởi bao nhiêu bit?

Byte là đơn vị lưu trữ thông tin lớn thứ nhỏ thứ 2 sau bit, 1 byte rất có thể thể hiện 256 tinh thần của thông tin.

1byte tương đương với 8 bit

1Kb bằng bao nhiêu bytes?

Kb là ký hiệu của Kilobyte

1Kb = 1024 bytes = 8192 bit

Theo một cách định nghĩa khác, 1 byte = 1000 byte. Tại sao lại gồm sự khác biệt này mình sẽ trình bày ở trong phần cuối bài viết.

Xem thêm: Nghe Nhạc Thuận Theo Ý Trời Mp3, Nghe Nhạc Thuận Theo Ý Trời

1Mb bằng bao nhiêu Kb, bytes?

Mb là ký hiệu của Megabyte

1Mb = 1024 Kb = 220 bytes

1Gb bởi bao nhiêu Mb, Kb, bytes

Gb là ký hiệu của Gigabytes

1Gb = 1024 Mb = 220 = 230 bytes

1Tb bởi bao nhiêu Gb, Mb, Kb, bytes?

Tb là ký hiệu của Terabyte

1Tb = 1024 Gb = 220 Mb = 230 Kb = 240 bytes

1Pb bởi bao nhiêu Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Pb là cam kết hiệu của Petabyte

1Pb = 1024 Tb = 220 Gb = 230 MB = 240 Kb = 250 bytes

1Eb bởi bao nhiêu Pb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Eb là ký kết hiệu của đơn vị chức năng Exabyte

1Eb = 1024 Pb = 220 Tb = 230 Gb = 240 Mb = 250 Kb = 260 bytes

1Zb bằng bao nhiêu Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Zb là ký kết hiệu của đơn vị chức năng Zetabyte

1Zb = 1024 Eb = 220 Pb = 230 Tb = 240 Gb = 250 Mb = 260 Kb = 270 bytes

1Yb bởi bao nhiêu Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Yb là ký kết hiệu đơn vị chức năng đo dung lượng Yottabyte

1Yb = 1024 Zb = 220 Eb = 230 Pb = 240 Tb = 250 Gb = 260 Mb = 270 Kb = 280 bytes

1Bb bởi bao nhiêu Yb, Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Bb là cam kết hiệu đơn vị chức năng Brontobyte

1Bb = 1024 Yb = 220 Zb = 230 Eb = 240 Pb = 250 Tb = 260 Gb = 270 Mb = 280 Kb = 290 bytes

1 Geopbyte bằng bao nhiêu Bb, Yb, Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Geopbyte cũng có ký hiệu là GB tương đương Gigabyte

1 Geopbyte = 1024 Bb = 220 Yb = 230 Zb = 240 Eb = 250 Pb = 260 Tb = 270 Gb = 280 Mb = 290 Kb = 2100 bytes

Tại sao tồn tại 2 giải pháp quy đổi giữ những đơn vị đo dung lượng

Hiện nay vẫn tồn trên 2 biện pháp quy đổi đơn vị chức năng đo dung lượng. Lấy ví dụ như 1Gb bởi 1024 Mb (210 Mb) tuy thế 1Gb cũng bởi 1000 (103 Mb).

Nguyên nhân là do có 2 Hệ đếm tác động tới giải pháp quy thay đổi này


*
Quy cầu của hệ đếm Nhị phân
*
Hệ đếm thập phân quy ước 1Gb = 103 Mb = 1000 Mb

Từ điển máy vi tính IBM viết rằng: Khi áp dụng để biểu thị về kỹ năng lưu trữ của ô đĩa thì 1Gb = 1000 Mb trong cam kết hiệu thập phân. Nhưng khi sử dụng Gb để tàng trữ thì lại sử dụng 1Gb = 103 Mb = 1000 Mb trong ký kết hiệu nhị phân

Từ điển máy vi tính của Microsoft cho rằng 1Gb tương đương 1000 Mb hoặc dao động 1048 Mb (1048576 bytes)

Từ điển New hacker lại cho rằng 1Gb luôn luôn tương đương xê dịch 1048 Mb

Kết luận: Cả 3 lập luận trên số đông được chấp nhận, mặc dù trong cuộc sống hàng ngày khi nhắc đến khá nhiệm 1Gb giỏi 1Mb fan ta thường đồng ý rộng rãi cách quy thay đổi của thông số nhị phân. Tức là 1Gb = 1024 Mb.