Cách Tính Độ Lệch Chuẩn Trong Excel 2010

Trong tỷ lệ thống kê việc xác minh độ lệch tương ứng giữa các mẫu rất cẩn thận và chi tiết tuy nhiên vẫn còn đó xảy ra một vài nhầm lẫn. Thời điểm này, bạn hãy dùng hàm STDEV để cầu tính độ lệch chuẩn chỉnh dựa trên chủng loại đó, trong các số đó độ lệch chuẩn chính là số đo độ phân tán của các giá trị so với cái giá trị trung bình. Nội dung bài viết sau đây vẫn hướng dẫn chi tiết cách áp dụng hàm STDEV nhé.

Bạn đang xem: Cách tính độ lệch chuẩn trong excel 2010

1. Cấu trúc hàm STDEV

Cú pháp hàm: STDEV(number1;,…)

Trong đó:

Number1: Đối số bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.Number2,…: Đối số tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Chúng ta cũng có thể thay thế những giá trị riêng lẻ bởi 1 mảng 1-1 hoặc tham chiếu cho tới 1 mảng.

Lưu ý: 

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp “n-1”.

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Xem thêm:

Các giá trị xúc tích và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số vào mảng giỏi tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi vào mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản xuất xắc giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong kia x là mẫu average(number1,number2,…) với n là độ lớn mẫu.

2. Cách áp dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn

Ví dụ: so sánh biến động lệch giá trong 3 năm của các món đồ sau

*

Ta nhập công thức: =STDEV(C2:E2) tại ô tính độ lệch chuẩn doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Ta chiếm được độ lệch chuẩn doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Sao chép cách làm xuống các ô dưới để tính độ lệch chuẩn chỉnh doanh thu của các món đồ còn lại

*

Từ công dụng trên ta thấy lệch giá của Rượu vodka Lạc Hồng là ổn định nhất vì gồm độ lệch chuẩn bé dại nhất. Doanh thu của Nước khoáng không ổn định nhất do bao gồm độ lệch chuẩn lớn nhất.

Như vậy, bài viết trên vẫn hướng dẫn chúng ta cách sử dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn trong Excel. Chúc chúng ta thành công!