Cách tính số năm làm việc trong excel

Trong một vài nơi gồm quy định tính thâm nám niên làm cho việc ví dụ ra từng nào năm, bao nhiêu tháng và bao nhiêu ngày tính từ thời gian ngày vào làm mang lại 1 mốc chũm thể. Vậy phương pháp nào giúp họ làm được vấn đề này? Hãy cùng giỏi Tin Học tìm hiểu cách tính thời gian thao tác giữa nhì thời điểm cụ thể theo tháng ngày năm trong Excel nhé.Bạn đã xem: phương pháp tính số năm thao tác trong excel

Yêu ước tính thâm nám niên thao tác làm việc theo cụ thể ngày mon năm

Ví dụ vào 1 đơn vị có thông tin như sau:


*

Cách tính thời gian làm việc giữa nhì thời điểm ví dụ theo ngày tháng năm chính xác 1

Nguyên tắc tính khoảng thời gian thâm niên

Để tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm, chúng ta áp dụng theo những nguyên tắc sau:

Hệ số quy đổi: một năm = 12 thángThời điểm xét thâm nám niên: Ngày làm cho mốc (trong ô B2) luôn luôn lấy ngày vào cuối tháng hoặc ngày cuối năm.

Bạn đang xem: Cách tính số năm làm việc trong excel

Khi xét với ngày vào cuối tháng hoặc ngày cuối cùng của năm làm mốc, chúng ta đã có thể đơn giản hóa logic giám sát rất các cho đơn vị Ngày. Và thực tế công việc tính rạm niên thao tác cũng thường xét trên các thời điểm đó chứ không hề phải là một trong những ngày bất kỳ.

Công thức tính thâm niên làm việc theo số năm

Áp dụng hàm DATEDIF để tính số năm giữa 2 khoảng chừng thời gian:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Trong đó:

Ngày bắt đầu: tính từ ô B4Ngày kết thúc: tại ô B2Lưu ý trường đúng theo ngày vào làm cho sau ngày xét làm mốc đang ra kết quả lỗi mang đến hàm DATEDIF (Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc).

Xem thêm:

Dùng hàm IF để biện luận trước mang lại trường vừa lòng này. Ví như Ngày bắt đầu > Ngày xong xuôi thì trả về công dụng = 0

Công thức như sau:

C4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”y”))


*

Cách tính thời gian thao tác làm việc giữa nhì thời điểm rõ ràng theo ngày tháng năm đúng đắn 2

Công thức tính thâm niên thao tác làm việc theo số tháng

Áp dụng hàm DATEDIF để tính số tháng giữa 2 khoảng thời gian:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Trong đó:

Ngày bắt đầu: tính từ ô B4Ngày kết thúc: tại ô B2

Các ngôi trường hợp yêu cầu lưu ý:

Biện luận bằng hàm IF mang lại trường hợp Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc thì trả về hiệu quả là 0Kết quả hàm DATEDIF trả về tổng cộng tháng. Để tính ra số tháng sót lại trong năm thì vẫn trừ đi số năm * 12 (số năm đã tính ở trên được quy đổi về tháng)

Công thức như sau:

D4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”m”)-C4*12)


*

Cách tính thời gian làm việc giữa hai thời điểm rõ ràng theo tháng ngày năm chính xác 3

Hoặc để đơn giản hơn, các chúng ta cũng có thể sử dụng công thức DATEDIF với tham số cuối là “ym” để tính số tháng còn sót lại khi đã biết số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “ym”)

Áp dụng vào biện pháp tính rõ ràng ta có:

D4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”ym”))


*

Cách tính thời gian làm việc giữa hai thời điểm cụ thể theo ngày tháng năm chính xác 4

Kết trái của 2 biện pháp viết là như nhau. Phương pháp viết “ym” ngắn lại hơn và logic đơn giản hơn.

Công thức tính thâm nám niên thao tác theo số ngày

Trường hòa hợp này tính số ngày chính là số ngày của Ngày vào làm.

Lưu ý biện luận thêm trường hòa hợp Ngày vào có tác dụng > Ngày mốc thì bắt buộc trả về công dụng là 0 ngày.

Công thức cụ thể là:

E4=IF(B4>B2,0,DAY(B4))


*

Cách tính thời gian thao tác làm việc giữa nhì thời điểm rõ ràng theo tháng ngày năm chính xác 5