Đáp án sách giáo khoa toán lớp 5

*

Bạn đang xem: Đáp án sách giáo khoa toán lớp 5

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


• Ôn tập: tư tưởng phân số • Ôn tập: tính chất cơ phiên bản của phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhị phân số • Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân tách hai phân số • lếu láo số • hỗn số (tiếp theo) • rèn luyện trang 14 • luyện tập chung trang 15 phần 1 • luyện tập chung trang 15 phần 2 • luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán • rèn luyện trang 19 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) • luyện tập trang 21 • luyện tập chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ nhiều năm • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng • luyện tập trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s • luyện tập trang 28 • Héc-ta • luyện tập trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • luyện tập chung trang 31 phần 2 • rèn luyện chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân


• tư tưởng số thập phân • tư tưởng số thập phân (tiếp theo) • hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • rèn luyện trang 38 • Số thập phân đều nhau • so sánh hai số thập phân • rèn luyện trang 43 • rèn luyện chung trang 43 • Viết các số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân • rèn luyện trang 45 • Viết những số đo khối lượng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích s dưới dạng số thập phân • rèn luyện chung trang 47 • rèn luyện chung trang 48 phần 1 • luyện tập chung trang 48 phần 2
II - những phép tính với số thập phân
• 1. Phép cùng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép phân chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích hình tam giác • luyện tập trang 88 • luyện tập chung trang 89 - Phần 1 • luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích hình thang • luyện tập trang 94 • rèn luyện chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn • luyện tập trang 99 • Diện tích hình tròn trụ • rèn luyện trang 100 • luyện tập chung trang 100 • trình làng biểu đồ hình quạt • rèn luyện về tính diện tích • rèn luyện về tính diện tích (tiếp theo) • luyện tập chung trang 106 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật • luyện tập trang 110 • diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương • luyện tập trang 112 • rèn luyện chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • rèn luyện trang 119 • Thể tích hình hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • rèn luyện chung trang 124 • trình làng hình trụ. Giới thiệu hình cầu • luyện tập chung trang 127 • luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều


Xem thêm:

• Bảng đơn vị đo thời hạn • cộng số đo thời hạn • Trừ số đo thời hạn • luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một số trong những • phân chia số đo thời hạn cho một vài • rèn luyện trang 137 • luyện tập chung trang 137
• gia tốc • rèn luyện trang 139 • Quãng mặt đường • luyện tập trang 141 • thời hạn • rèn luyện trang 143 • rèn luyện chung trang 144 phần 1 • rèn luyện chung trang 144 phần 2 • rèn luyện chung trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng • Ôn tập về đo độ dài với đo trọng lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích s • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phép cộng • Phép trừ • luyện tập trang 160 • Phép nhân • rèn luyện trang 162 • Phép phân tách • luyện tập trang 164 • rèn luyện trang 165 • Ôn tập về những phép tính với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chất chu vi, diện tích một số hình • luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số trong những hình • luyện tập trang 169 • luyện tập chung trang 169
• một trong những dạng toán vẫn học • luyện tập trang 171 phần 1 • luyện tập trang 171 phần 2 • rèn luyện trang 172 • Ôn tập về biểu vật dụng • luyện tập chung trang 175 • luyện tập chung trang 176 phần 1 • luyện tập chung trang 176 phần 2 • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều •Chương 5: Ôn tập