Pidato Bahasa Sunda – Pidato apa dibuat di dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih kemiripan dengan tipe pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan di dalam bahasa Indonesia. Pidato batin bahasa sunda juga bertujuan buat menyampaikan suatu gagasan, kepada crowd orang ataukah di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, firmicutes harus pribadi tujuan yang jelas.

Anda sedang menonton: Pidato bahasa sunda singkat dan jelas


Karena selama kita berbicara di dore orang banyak, tentu saja kita harus pribadi arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan noël merasa jelas atau paham atas what yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu saja harus disesuaikan mencapai tempatnya, buat penonton harus paham maafkan saya yang sedang dibicarakan.


Hal Penting batin Pembuatan Pidato Bahasa Sunda

*
Pidato Bahasa Sunda
Bagi sebagian orang yang berasal dari negara Sunda, tentu tidak setiap aku mendengarkan pidato yang disampaikan batin bahasa sunda. Untuk pidato berbahasa sunda tradisional disampaikan diatas momen-momen tertentu di sekolah atau di sebuah pedesaan. Oleh karena itu buat penyampaiannya jarang, maka cara making dan menyampaikannya pun harus detail dan tepat.

Beberapa hal apa penting yang harus their perhatikan di dalam membuat pidato bahasa Sunda, di antaranya yaitu:


Menggunakan bahasa apa mudah dipahami, untuk tidak mungkin anda menyampaikan pidato bahasa Sunda apa sangat halus di atas anak-anak SD. Anda juga harus memerhatikan pola dan struktur dari bahasa Sunda, yang harus dipahami terlebih sebelum dan penting buat diperhatikan.Memberikan salam dibuka terlebih dahulu, di awal penyampaian pidato. Yang bertujuan buat bentuk rasa menghormati kepada audience apa hadir saat itu. Anda tambahan bisa menyelipkan humor atau basa basi sedikit di kalimat kelukaan tersebut.Menyampaikan content pidato secara mendayung besarnya saja, lalu menguraikannya dengan clearly dan lengkap agar orang apa menerima paham what yang disampaikan. Anda bisa keluar secara rinci, dari start pembukaan sampai di atas pidato.Beri kesimpulan dari isi pidato apa telah dari mereka sampaikan.Beri tambahan saran atau saran dari pidato apa disampaikan.Jika anda memberikan pidato di suatu pedesaan, maka gunakanlah bahasa sunda yang umum apa dimengerti melalui mereka. Gunakanlah bahasa apa sederhana saja, tetapi firmicutes formal dan berkualitas.

Pidato Bahasa Sunda sekitar Menjaga Kebersihan

*
Pidato Bahasa SundaAssalamualaikum Warrahmatulohi Wabarakattuh

Langkung tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT, tuhan Nu Esa anu mana masihan hidayah sareng inayah-Na ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu, dina kaayaan sehat wal afiat alhamdulilah.

Para wargi sakalian anu dipikahormat kusimkuring,

Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun circa tema kebersihan, nyaeta kumaha pentingna ngajaga ourselves dina kehidupan sehat jeung manfaat ngajaga kasehatan. Nu mana urang sadaya teh kedah ataukah wajib ngajaga lingkungan sekitar urang, sareng awak nyalira yen urang sadaya tiasa ngajaga kasehatan tina sagala rupi panyakit nu aya.

Ku margi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hidup nu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian di kawitan ti ayeuna. Siga anu pernah diterangkeun dina penyimpangan sahiji hadist, ‘ Inna dhofatu minal iman.’ Anu hartosna teh, kabersihan sabagen tina iman.’ Nu matak kudu dijaga ku urang-urang.


Sebagai urang muslim anu taat, anu gaduh kaimanan di jero hate urang tangtu urang teh kudu bersih sareng mengucapkan tina sagala kotor atau najis anu nyebabkeun urang enim teu suci. Allah SWT mah rumus kanu hamba anu merhatikeun jeung ngajaga kabersihan. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, ourselves urang, sareng lingkungan di sakitar urang.

Tapi kabersihan eta teh rupina macem-macem, aya nu ditelepon bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana, sabab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah berutang percuma. Matak ti start ayeuna, hayu urang ngabersihan sagala rupina, sareng ningkatkeun pola hidup sehat kanggo urang sadayana.

Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, hatur nuhun.

Wassalamualaikum salam Wr. Wb.


Pidato Bahasa Sunda sekitar Perpisahan

*
Pidato Bahasa SundaAssalamualaikum Wr. Wb.


Manga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT, nu koknya dina kasempatan ieu urang sadayan atos dipasihan kasempatan kempel sareng dina kaayaan sehat walafiat.

Hadirin sadaya anu dipikahormat ku simkuring, henteu karaos berutang tos 6 taun geningan urang aya didie. Anu disebatkeun nuju adjuvan ilmu. Ayena saleresna urang sadaya teh bakal papisah, ti sakola ieu. Mugia naon anu diajarkeun ku Bapak sareng medang guru teh, tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya kanu bab anu aktif sareng aya manfaatna.

Mugia amal sareng ibadah medang sareng Bapak guru ano tos ikhlas ngajar urang sadaya sina pinter, kenging wewelasan ti Allah SWT.

Sakitu heula ti abdi anu tos ngawakilan rerencangan sadaya, kirang lebihna neda dihapunteun ku sadaya. Hatur nuhun.


Waalaikum salam Wr. Wb.

Pidato Bahasa Sunda singkat tentang Agama

*
Pidato Bahasa SundaAssalamualaikum Wr. Wb.

Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah SWT anu Maha Agung, dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu.

Hadirin anu dipikahormat,

Berimana kana qada jeung qadar seueur manfaatna, di antarana tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Allah SWT. Selain ti eta sanggup oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh, tos pengaturan ku Allah SWT. Matak ayana qada jeung qadar ieu teh sanggup numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang, salila urang hirup di dunia.

Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh, ngarupakeun katetepan ti Allah SWT. Enim urang teh kudu tawakal, da sagala rupina ge tos aya kebenaran ti Allah SWT. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti katetapan Allah SWT, deuk nu hade deuk nu goreng. Sadayana tos pengaturan ku Maha Kawasa.


Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah SWT, sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah SWT salawasna.

Sakieu heula pidato ti abdi, upami aya cariosan anu merenah di hate abdi nyuhunkeun dihapunten.

Waalaikum salam Wr.Wb.


Teks Pidato Bahasa Sunda sekitar Kesehatan

*
Pidato Bahasa SundaAssalamualaikum Wr.Wb

Wilujeng enjing ka sadayana, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urg tiasa patepang raray di acara ieu.


Ibu/Bapak guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, para wargi anu dipikahormat ku simkuring.

Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya diamanatkan ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan, teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna meresihan awak pas urang keur ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, jeung sajabana. Tah eta teh conto cara hirup nu sehat.

Conto anu sanesna urang kedah miceun runtah di tempatna, teu kenging sembarangan, terus lamun nyiduh ulah bagaimana wae, batuk atawa beresin ge kudu nutupan jernih ambeh henteu nularkeun jawaban bi-side ka batur. Urang teh kedah mikacinta kanu kabersihan diri urang, sangkan dislike urang ge mengucapkan jeung bersih.

Lamun urang hoyong janten jalmi anu jagjag waringkas, urang kedah soson-soson meresihan ourselves urang sorangan tina sagala polusi nu aya. Bade eta polusi jasmani atanapi polusi rohani, upami meresihan kokotor jasmani urang teh kedah mineng mandi, meresihan lingkungan, jeung sagala kokotor anu sanggup nyebabkeun panyakit di ourselves urang.

Tuluy kumaha lamun bade meresihan kokotor rohani, carana nyaeta urang kudu ningkatkeun kaimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diinget teh, sehat go saukur bersih hungkul. Tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajagjagkeun diri urang. Misalnya urang rajin olahraga.


Hadirin sadayana cekap sakitu pidato sekitar kasehatan ieu, hatur nuhun kana perhatosanana.

Waalaikum salam Wr.Wb.

Pidato Bahasa Sunda tentang Kemerdekaan

*
Pidato Bahasa SundaAssaalamualaikum Wr.Wb

Sateuacana, hayu urang panjatkeu puji sareng syukur ka Gusti Allah SWT. Anu tos maparinkeun rahmat-Na ka urang sadaya, dugi urang tiasa kempel di acara dinten ieu.

Hadirin anu dipikahormat ku simkuring, Bapak Kapala Sakola, Bapak/Ibu guru anu dipikahormat, sareng rerencangan simkuring anu dipikacinta. Dinten ieu alhamdulilah urang tiasa kempel sareng patepang raray dina urutan meriahkeun days kamerdekaan Indonesia.


Urang periyogi ka uninga, yen di zaman baheula the seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kamerdekaan nagara Indonesia. Matak ku kituna, urang salaku roti isi daging nagara Indonesia generasi penerus bangsa, sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan negara Indonesia.

Tepi sabenerna, seuer keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagei generasi anak laki-laki dina rangka ngeusian kamerdekaan Indonesia. Contona ngajauhkeun diri urang tina pangaruh narkoba, jauhkeun diri urang tina asosiasi bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa, jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk jang diri urang.

Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positive atau aya mangpaatna jang diri urang, misalna nyieun power carrier di sakola, seueur maca booker nu berguna, diajar song bener di sakola, jeung sajabana.

Rupina mung sakitu pidato ti simkuring, hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu deviasi atawa kirang merenah dina hate aranjeun.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pidato Bahasa Sunda Mengenai Penggunaan Narkoba

*
Pidato Bahasa SundaAssalamualaikum Wr.Wb

Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng rasa syukur ka Allah SWT nu Maha Kawasa. Kulantarkan nikmat sareng hidayah-Na, urang tiasa patepang raray sareng kempel di dieu di acara ieu.

Ibu/Bapak guru anu dipikahormat ku simkuring, sareng rerencangan anu dipikacinta ku simkuring, dina kasempatan ieu kuring hoyong ngadugikeun biantara. Anu judulna “Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja”.

Dina dunia medis hartina narkotika the nyaeta obat bius atau obat penenang, anu dipasihkeun ka para pasien anu bade dioperasi. Narkotika ieu tah mangrupa zat adiktif anu ngabahayakeun pisan kana nyawa urang sadaya, lamun dipake teu bener. Misalna teu benar jeung rumus atau saran ti dokter. Jaba narkotika teh mungkin nyebabkeun kacanduan.

Lain eta wae, acibe penyalahgunaan narkotika atawa narkoba ieu the nyaeta bisa nyebabkeun karusakan saraf motorik urang dina otak. Anu leuwih parahna deui narkoba mungkin nyebabkeun kageloan, jeung kematian. Nyawa urang teh bisa ngalayang mun urang konsumsi narkoba sangeunahna.

Ari barudak ngora di zaman ayeuna, marake narkoba teh jang naon? Biasana mah jang gagayaan hungkul, bari jeung maraneh na teh teu apal yen narkoba teh bisa ~ ngabahayakeun nyawa urang. Atawa ngan saukur mimiluan batur, ambeh katingalina keren. Padahal mah keren timana, mun ujung-ujungna urang ngan maot gara-gara narkoba.

Jaba lamun urang do narkoba sareng ngedarkeun the bakal ditahan ku polisi tuluy dipenjara. Apanan narkoba teh pemakeanna tos dipesan di undang-undang. Enim nu marake narkoba teh, hubunganna tos jeung hukum. Nu matak tong haying do narkoba, atawa zat adiktif lainna nu matak ngarusak kahirupan urang ayeuna atawa anu bakal datang.

Mening ayeuna mah urang ngajaga diri tina barang haram nyaeta narkoba, jeung emphasis ka hirup nu baleg. Meungpeung hirup urang ngora keneh, anu insha Allah panjang keneh hayu urang eusi kahirupan ku hal-hal anu positif. Mugi-mugi ieu biantara teh aya mangpaatna kanggo sadayana.

Sakitu heula anu tiasa kuring dugikeun sekitar bahaya make narkotika atau narkoba. Hapunten pisan bilih aya kalepatan cariosan, hatur nuhun perhatosanana.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.


Pidato Bahasa Sunda circa Maulid Nabi

*
Pidato Bahasa SundaAssalamualaikum Wr. Wb.

Hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah SWT, yen dinten ieu urang tiasa patepang raray deui di acara anu suci ieu. Shalat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kulantaran Anjeuna, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara di hirup urang mana anu haq jeung mana anu bathil.

Hadirin sadaya anu dimuliakeun ku Allah SWT, unggal jalmi teh tos tangtu gaduh semoga bahwa urang teh hoyong kabagjaan di dunia jeung di akhirat. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku cara sakadaek urang pribadi. Atawa aya hura-hura sareng sagala bab anu larangan ku keagamaan urang nyaeta keagamaan Islam.

Tapi urang teh sebagei jalmi ataukah hamba Allah, kedah ngalakukeun sagala kahadean di hirup kaasup ibadah anu diperintahkeun ku Allah SWT saperti anu ditulis di Al quran jeung hadist. Tapi urang ge kudu terang, yen ngalakukeun ibadah kudu dimimitian ku hate anu ikhlas. Artina ngalakukeun sagala ibadah eta teh, lain karna hoyong ditempo ku batur komo deui karna hoyong dipuji hungkul.

Sababna mun urang ibadah ngan saukur haying ditempo ku batur hungkul mah, kalahkah urangna nu cape beribadah. Padahal ibadah nu sabenerna teh kedah dilakukeun song ikhlas jeung pasrah. Kanjeng Nabi Muhammad, pernah nyebutkeun yen ciri-ciri jelema nu riya dina ibadah ada sababaraha macem. Sapertos :

Sanajan sifatna males ngalakukeun ibadah misalna solat, jelema eta teh bakal ngadadak rajin pas aya batur nu ningali manehma ngalakukeun solat.Ibadahna teh getol ngan disebabkeun ku haying dipuji ku batur hungkul, tapi mun ditegor ku batur kalahkah pundung.

Tapi mudah-mudahan urang sadaya moal nepi ka kitu, moal ngalakukeun ibadah ngan saukur riya hungkul. Tapi emang tulus sareng ikhlas ngalakukeun untuk Allah.

Lihat lainnya: ​6 Cara Alami Untuk Menghilangkan Ketombe Secara Alami, Efektif, Dan Mudah

Mung sakitu heula biantara di acara Maulid Nabi ieu nu tiasa simkuring dugikeun ka sadayanan. Mugi-mugi eusina seueur mangpaatna, kanggo urang sadaya. Hapunten bilih seueur keneh kakiranganna. Mudah-mudahan doa urang ayeuna diijabah jeung diberkahi ku Allah SWT. Amin memiliki Rabbal alamin.